TAKSTOLSBESLAG

Byggande av villor och andra liknande hus som innefattar tak där takstolar ingår som bärande element försvåras ofta på grund av att tunga lyft av de prefabricerade takstolarna måste ske. Specialtransporter och lyftkran krävs, vilket väsentligt fördyrar byggandet. I upplyft läge måste man kvarhålla lyftförmågan till dess att man ordentligt låtit fästa takstolen ifråga så att denna inte faller omkull när man lossar lyftkranen från densamma.

Om man istället kunde låta bygga takstolarna på plats på taket till byggnaden man håller på att bygga eller resa skulle man kunna undvika många tunga lyft samt dyra transporter av stora tunga skrymmande byggelement.

Enligt uppfinningen blir det nu möjligt att enkelt låta montera samman delar, som nu lätt lyftes upp manuellt på byggnadens resta stomme utan krav på dyra lyftkranar och liknande. Färre antal personal behövs för detta byggande och resande av takstolarna.

Den nya innovationen kännetecknas av att ett nockbeslag som anordnats till att sammankopplas med ändar av takstolsbrädor bildas av i vinkel till varandra inställbar inre respektive överlappande nockbalk, så att de båda nockbalkarna är låsbara till varandra genom bultförband av vilka ett antal är mottagbara i varsin bågformigt krökt slitsurtagning i den ena nockbalken och låsbara i önskat inställt vinkelläge mellan 18 och 45 grader. Från nockbeslaget utgående takstolsbrädor är anordnade sammankopplingsbara genom hammarbandbeslag till bildande av en komplett takstol.

Nockbeslagen är ihopvikta så att en öppning finnes på ovansidan så att man kan fästa tegelläkt eller annat regelvirke. Hammarbandsbeslagen är helt öppna på ovansidan så att man justera både längd på takstolsbenen som vinkeln. För en komplett takstol behövs i regel något slags fackverk, vilket kan monteras med olika slags spikplåtar. Till hjälp för dimensionering finns det flera länkar, här är ett exempel: berakningshjalpen

Till systemet finns även beslag för tillverkning av väggstommar. Hörnvinkel, t-vinkel samt skarvstycke.

Invändigt mått på beslagen är standardmått på plank/brädor exempelvis:

 • Standardreglar:
 • 45 x 145,
 • 45 x 170,
 • 45 x 195,
 • 45 x 220.
 •  
 • Hemmasågat:
 • 2" x 6",
 • 2" x 7",
 • 2" x 8",
 • 2" x 9".

Takstolsbeslagen kan också specialmåttbeställas i andra dimensioner och ytbeläggning. Standard är galvad 2 mm plåt.

Beslagen är mönsterskyddade EUIPO No 003048834-0002 samt The official UK design register No 90030488340002.

Lantluft är varumärkesskyddad (PRV 2015/04059):

 • Klass 6:
 • Foganslutningsdon av metall för rör och formpressade metalldelar.
 • Klass 11:
 • Apparater för ventilation; Elektriska fläktar för ventilation.